Logo

Kauljärven kosteikkoprojekti

2014

Kauljärvestä on parissa vuodessa kehittynyt luonnon ehdoilla toimiva lintukosteikko. Oheisena Metsästäjälehdessä ja Laitilan Sanomissa julkaistut artikkelit järven nykyisestä tilanteesta.

 

2012

Lopputalvesta järvellä toteutetiin pajukonraivausta ja järven reunapuihin asennettiin telkän pönttöjä. Kevään ja kesän aikana järvelle teki pesänsä useampi vesilintupari ja niiden poikaset varttuivat lentokykyisiksi.

Ruoppausprojektissa kesän aikana elettiin hiljaiseloa. Loppukesän kuluessa oli tavoitteena tehdä vielä korjaavia ruoppaustoimenpiteitä. Sateisen kesän johdosta töitä ei kuitenkaan voitu suorittaa. Tästä syystä projektille päätettiin hakea vuoden lisäaika siten, että lopulliset parannusruoppaukset voidaan toteuttaa kesän 2013 lopulla.

Oheisesta linkistä löytyy Ms Kaikun kosteikkovastaavan Kari Laaksosen tekemä raportti projektin toteutusvaiheista.

Oheisena kuvia Kauljärveltä lokakuun alkupuolelta. Järvi oli ääriään myöten täynnä vettä ja sitä riitti myös ympäröiville pelloille...

 

2011

Padon kylässä sijaitsevan Kauljärven kosteikkoprojekti polkaistiin käyntiin maaliskuun loppupuolella 2011. Järvialueen reunoilta hakattiin puut ja risut pois ja ne kuljetettiin hyötykäyttöön energiapuuksi. Oheisesta linkistä löytyy kuvia projektin etenemisestä.

Projektia junailee eteenpäin Padon kyläläisistä koostuva ohjausryhmä, johon kuuluu Kaikun puolesta aktiivisina vetomiehinä projektissa toimivat Kari Laaksonen ja Tapio Kuusisto. Kosteikon maa-alueet ovat 8 maanomistajan hallinnassa ja he kaikki ovat myötämielisesti mukana hankkeessa. Projektille on myönnetty rahoitus ELY keskukselta.

Kauljärven kokonaispinta-ala on noin 12,5 ha. Järven ympärille kaivettiin leveät kanavat ja maamassat pengerrettiin kosteikkoaueen reunoja kiertäväksi patopenkereeksi. Kanaviin rakennettiin tarpeellisiin kohtiin munkkipadot, joiden avulla voidaan säädellä kosteikon vedenpintaa.

Risunajo
Kosteikko_lokakuulla

Kauljärven ruoppaustyöt toteutettiin elokuussa 2011. Kaivuu-urakka saatiin tehtyä erittäin suotuisissa ja kuivissa olosuhteissa ja ruoppaus sujui varsin luonnikkaasti. Munkkipadot asennettiin ennen syyskuun rankkasateita.

Lokakuun alkuun mennessä kosteikkoon oli kertynyt jo aivan kiitettäväsi vettä. Kelpaa siellä uudistetussa Kauljärvessä muuttolintujen levähdellä ja kerätä voimia syysmuuttoa varten:)

Vuoden 2011 kesän ja syksyn osalta kosteikon rakennustyöt on saatu päätökseen. Talven aikana suunnitellaan miten kosteikkoa kehitetään eteenpäin ensi kesänä.

Uudistettu Kauljärvi on saanut myös valtakunnallista huomiota osakseen. Lokakuun alkupuolella sen vaiheista kerrottiin MTV3:n "Kymppi"-uutisissa. Aamu-TV:n Luonto lähellä-sarja tutustui Kauljärven monivaikutteiseen maatalouskosteikkoon ma 31.10. Ohjelma on kuvattu 7.10.2011. Esityksen voi katsoa YLE Areenasta. Metsästäjä-lehdestä (6/2011 s. 50) löytyy mielenkiintoinen artikkeli proketin vaiheista (Metsästäjä 06/2011 s. 50).